ساير خدمات استفاده از منابع ليزري

ساير خدمات استفاده از منابع ليزري

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: ليزرهای جامد و کاربرد

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعودی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر جهانگیری
شماره(های) تماس: 29904039
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس