استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع

استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: ليزرهای جامد و کاربرد

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعودی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر جهانگیری
شماره(های) تماس: 29904039
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • به ازاء هر روز - 2000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس