جوش فيبري معمولي

جوش فيبري معمولي

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: ليزرهای جامد و کاربرد

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعودی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر جهانگیری
شماره(های) تماس: 29904039
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • هر عدد - 400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس