اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر

اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتواپتیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر حمیدی
شماره(های) تماس: 29904016
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • پسماند پاسخهاي مگنتو اپتيکي مانند چرخش فارادي و چرخش کر - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس