تیتراسیون - غیر دستگاهی

تیتراسیون - غیر دستگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیر سالمی

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کیومرث روشن
شماره(های) تماس: 22431971 – داخلی 302
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • قلیاییت فنل فتالئین-mg/l CaCO3 - 400000 ریال
  • سختی کل - mg/l CaCO3 - 400000 ریال
  • سختی موقت - mg/l CaCO3 - 400000 ریال
  • قلیاییت متیل اورانژ- mg/l CaCO3 - 400000 ریال
  • قلیاییت کل- mg/l CaCO3 - 400000 ریال
  • سختی دائم - mg/l CaCO3 - 400000 ریال
  • کلسیم-mg/l - 400000 ریال
  • منیزیم - mg/l - 400000 ریال
  • کربن آلی خاک - mg/kg - 450000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس