لایه نشانی

لایه نشانی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر عزالدین مهاجرانی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده:
نام مسئول: داوود کلهر
شماره(های) تماس: 29904036
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • آماده سازی نمونه برای لایه نشانی - 300000 ریال
  • لایه نشانی چرخشی(با استفاده از دستگاه Spin-coat) - 200000 ریال
  • لایه نشانی فرو بردنی(با استفاده از دستگاه Dip-coater) - 300000 ریال
  • لایه نشانی تبخیری (با استفاده از Vacuum chamber) - 500000 ریال
  • لایه نشانی تبخیری (استفاده از Vacuum chamber و Glove box بصورت همزمان) - 1000000 ریال
  • لایه نشانی موارد خاص (پس از بررسی بصورت توافقی) - 0 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس