طیف سنجی

طیف سنجی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر عزالدین مهاجرانی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سمیه صادقی
شماره(های) تماس: 29904935
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
با استفاده از مجموعه Ocean Optics
تعرفه خدمات
  • عبوري / جذبي(منبع نور Visible) - 300000 ریال
  • عبوري / جذبي(منبع نور UV-Visible) - 500000 ریال
  • بازتابی(منبع نور Visible) - 500000 ریال
  • بازتابی(منبع نور UV-Visible) - 700000 ریال
  • فوتولومینسانس (منبع نور UV-Visible) - 700000 ریال
  • طیف سنجی موارد خاص (پس از بررسی )هزینه بصورت توافقی - 0 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس