PVD Coating

PVD Coating

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتواپتیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه نانو و علم سطح حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: جهاد شریف
نام مسئول: مسعود محمودی
شماره(های) تماس: 29904035
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. دانلود کاتالوگ
نمای داخلی دستگاه
دستگاه لایه نشانی گرمایی و باریکه الکترونی.
تعرفه خدمات
  • لایه نشانی گرمایی - 3500000 ریال
  • لایه نشانی باریکه الکترونی - 4000000 ریال
  • کارگاه لایه نشانی (آشنایی با روشهای حرارتی و الکترون گان) - 2000000 ریال
  • لایه نشانی گرمایی(خدمات داخلی)-بدون تامین ماده تارگت- - 500000 ریال
  • لایه نشانی گرمایی(خدمات داخلی)-تامین ماده تارگت مانند: AL,Cu- - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس