درصد دار

درصد دار

دانشکده/پژوهشگاه: --

آزمایشگاه: تست

مدیر آزمایشگاه: تست

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: نفیسه موسوی
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 15% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
  • ماده یک - 10000 ریال
  • ماده دو - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس