کروماتوگرافی گازی2 - طیف سنجی جرمی

کروماتوگرافی گازی2 - طیف سنجی جرمی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

آزمایشگاه: آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: علیرضا قاسم‌پور

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Thermo
نام مسئول: مریم محمدیان امیری
شماره(های) تماس: 29904048
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
عنوان دستگاه :Gas Chromatography - Mass Spectrometry
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی
زمینه های کاربردی :علوم پایه , كشاورزی , بیوتكنولوژی , سایر

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شدهواحد اندازه گیریدقت اندازه گیری
تعیین غلظت و شناساییو تعیین نوع مواد ppm PPM


خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدماتنحوه ارایه خدمات
اندازه‌گیری کیفی و کمی توسط آزمایشگاه
تعیین ساختار مولکولی مواد توسط آزمایشگاه
شناسایی اجزا با تعیین درصد توسط آزمایشگاه


تجهیزات جانبی این دستگاه : پمپ خلا , گاز هلیوم با خلوص بالا, کامپیوتر , انواع ستون کروماتوگرافی , دتکتور mass

زمان سرویس دهی با این دستگاه: همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 تا 15

برای سرویس دهی به بخش خصوصی، 25 % به مبلغ تعرفه افزوده خواهد شد.
تعرفه برای دانشجو 6000000 ریال میباشد 
تعرفه خدمات
  • اندازه‌گیری کیفی و کمی - توسط آزمایشگاه - 1000000 ریال
  • تعیین ساختار مولکولی مواد - توسط آزمایشگاه - 250000 ریال
  • شناسایی اجزا با تعیین درصد - توسط آزمایشگاه - 1500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس