EEG

EEG

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

آزمایشگاه: بازی های شناختی

مدیر آزمایشگاه: دکتر خسروآبادی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده:
نام مسئول: حسین زارعی
شماره(های) تماس: 09177878056
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه ثبت امواج مغزی 64 کاناله
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس