سرور DL380 Gen9 8SFF HP ProLiant

سرور DL380 Gen9 8SFF HP ProLiant

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

آزمایشگاه: آزمایشگاه برهم کنش سازه-سیال

مدیر آزمایشگاه: نگار نباتیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده: اینتل
نام مسئول: فاطمه دریجانی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
این دستگاه متصل به برق اضطراری بوده و در اتاق سرور نگهداری می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس