خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: 100000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کارشناس آزمایشگاه
شماره(های) تماس: 29905006
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این خدمات مربوط استفاده از کلیه تجهیزات لازم برای انجام پروژه دوره دکتری تخصصی می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس