خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: 50000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کارشناس آزمایشگاه
شماره(های) تماس: 29905006
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این خدمات شامل استفاده از کلیه تجهیزات برای انجام پروژه دوره کارشناسی ارشد می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس