کارگاه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS

کارگاه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم ریاضی

آزمایشگاه: آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

مدیر آزمایشگاه: دکتر احسان بهرامی سامانی

تعرفه ثابت: 3500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها
نام مسئول: راضیه رضایی
شماره(های) تماس: 09162538776
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این کارگاه ویژه دانشجویان است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس