کارگاه تحلیل داده با اکسل

کارگاه تحلیل داده با اکسل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم ریاضی

آزمایشگاه: آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

مدیر آزمایشگاه: دکتر احسان بهرامی سامانی

تعرفه ثابت: 3500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها
نام مسئول: راضیه رضایی
شماره(های) تماس: 09162538776
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این کارگاه ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم است
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس