-

-

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم ریاضی

آزمایشگاه: آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

مدیر آزمایشگاه: دکتر احسان بهرامی سامانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده:
نام مسئول: ژاله طهماسبی نژاد
شماره(های) تماس: 09127237214
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تجهیزات اداری و رایانه
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس