Vibration DAQ

Vibration DAQ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

آزمایشگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: عباس روحانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: NI
نام مسئول: عباس روحانی
شماره(های) تماس: 73932693
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
داده برداری ارتعاش در محیط آزمایشگاه برای یک روز
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس