پوشش دهی کاغذ

پوشش دهی کاغذ

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 2500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت ایران
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
یکی از ویژگیهای بهبود خواص چاپ پذیری و صافی سطح، پوشش دهی کاغذ است این ویژگی کاغذها در فرآیندی به عنوان پوشش دهی قابل دستیابی است. روش پوشش دهی و نوع پوشش وابسته به نوع کاربرد محصول متفاوت است هر Run دستگاه پوشش دهنده 2500000 ریال
تعرفه خدمات
  • پوشش دهی کاغذ - 2500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس