تست تانژانت دلتا

تست تانژانت دلتا

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

مدیر آزمایشگاه: مهندس سید محمد حسین آقا شعبانی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح مرکز محاسبات حوزه مواد اپتیکی و لیزری مرکز اشعه ایکس حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کامران عضدی قاجار
شماره(های) تماس: 73932578
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس