تست تخلیه جزئی

تست تخلیه جزئی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه فشار قوی

مدیر آزمایشگاه: دکتر منصور رفیعی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: اکبر قادری
شماره(های) تماس: 73932563
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تست تخلیه جزئی آزمایشگاه فشار قوی
تعرفه خدمات
  • تست تخلیه جزئی - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس