تست عایقی

تست عایقی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه فشار قوی

مدیر آزمایشگاه: دکتر منصور رفیعی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح مرکز محاسبات حوزه مواد اپتیکی و لیزری مرکز اشعه ایکس حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: اکبر قادری
شماره(های) تماس: 73932563
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تست عایقی
هزینه هر تست با توجه به حجم کار توسط مسوولین اعلام خواهد شد.
021-73932511
تعرفه خدمات
  • تست عایقی - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس