میکرواسپکتروفوتومتر (PL)

میکرواسپکتروفوتومتر (PL)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر جهانفر

تعرفه ثابت: 1400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح مرکز محاسبات حوزه مواد اپتیکی و لیزری مرکز اشعه ایکس حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهندس سعید جوادی
شماره(های) تماس: 29905428
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

میکرو اسپکتروفتومتر برای هر محقق و آزمایشگاهی ایده آل است چرا که با آن می توان به سادگی میان روش های مختلف طیف سنجی و میکروسکوپی سوئیچ کرد و از صحت و تکرار پذیری داده ها اطمینان داشت.
علاوه بر همه روش های طیف سنجی، میکرو اسپکتروفتومتر به سامانه تصویربرداری دیجیتال نیز مجهز است.

  • دستگاهی برای تصویربرداری و طیف گیری همزمان از نمونه های شفاف و غیر شفاف با ابعاد یا غلظت میکرونی در سه فاز جامد، مایع و گاز

  • دارای قابلیت تحلیل طیف های رامان، فلورسانس و فوتولومینسانس، جذبی-عبوری، بازتابی
تعرفه خدمات
  • میکرواسپکتروفوتومتر (PL) - 1400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس