DS5 Isolated Bipolar Constant Current Stimulator

DS5 Isolated Bipolar Constant Current Stimulator

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب)

مدیر آزمایشگاه: دکتر خاطره برهانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: Digitimer
نام مسئول: سروش گلبابائی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
- ایجاد تحریک لمسی برای استفاده در مطالعات درد، پردازش حسی، یادگیری و شرطی سازی - تا 50mA± برونداد - قابلیت انطباق با کارت داده برداری (DAQ) که امکان تولید برونداد با ولتاژ آنالوگ را داراست. - دارای ویژگی های ایمنی محافظت از آزمودنی انسان. دارای نشان CE از سازمان بهداشت و ایمنی اتحادیه اروپا
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس