منبع نور پالسی

منبع نور پالسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

آزمایشگاه: جریانهای چندفازی

مدیر آزمایشگاه: دکتر اسلام عزت نشان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: حامد واثق نیا
شماره(های) تماس: 02129903244
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
منبع نور فرکانسی جهت آشکارسازی پدیده های فیزیکی برای مشاهده مشخصات تجهیز به کاتالوگ آن مراجعه نمائید.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس