منبع نور لیزری 532nm 1000mW

منبع نور لیزری 532nm 1000mW

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

آزمایشگاه: جریانهای چندفازی

مدیر آزمایشگاه: دکتر اسلام عزت نشان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: حامد واثق نیا
شماره(های) تماس: 02129903244
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
منبع نور لیزری برای آشکارسازی پدیده های فیزیکی برای مشاهده مشخصات، به کاتالوگ مراجعه نمائید.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس