سامانه وبینار

سامانه وبینار

دانشکده/پژوهشگاه: وبینار

آزمایشگاه: وبینار بهشتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر قاسم درزی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده:
نام مسئول: امیر قهرمانی راد
شماره(های) تماس: ۰۲۱۲۹۹۰۲۷۵۶
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
سامانه وبینار برگزاری مجازی جلسات

هزینه جلسه 4 ساعته

هزینه جلسه 2 ساعته

برگزاری وبینار تا 200 نفر

ردیف

 ریال3.500.000

ریال 2.000.000

کارگاه یا نشست تا 4 سخنران

1

ریال4.000.000

ریال 2.500.000

کارگاه یا نشست با بیش از 4 سخنران

2

 

 

هزینه جلسه 4 ساعته

هزینه جلسه 2 ساعته

برگزاری وبینار تا 400 نفر

ردیف

ریال6.000.000

ریال4.000.000

کارگاه یا نشست تا 4 سخنران

1

ریال6.500.000

ریال4.500.000

کارگاه یا نشست با بیش از 4 سخنران

2

 

 

هزینه جلسه روزانه

هزینه جلسه نصف روز

برگزاری همایش ها

ردیف

ریال8.000.000

ریال5.000.000

سرویس 200 نفره

1

ریال10.000.000

ریال7.000.000

سرویس 400 نفره

2

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس