دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC

دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

آزمایشگاه: سامانه های پیشرانش نوین

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی آهنگر

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهدی آهنگر
شماره(های) تماس: +98 21 2990 3244 (113)
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس