ایستگاه تست ذرات مغناطیسی لوله‌ها

ایستگاه تست ذرات مغناطیسی لوله‌ها

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد حسین سورگی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: دانشگاه صنعت آب و برق
نام مسئول: محمد حسین سورگی
شماره(های) تماس: 73932709
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
روند ثبت درخواست خدمات

- ثبت نام در سامانه بیت
- فشردن کلید متقاضی سرویس در این صفحه
- انتخاب خدمات مورد نیاز و ثبت درخواست
- ارسال نقشه‌های تجهیز مورد بازرسی به ایمیل nde@sbu.ac.ir
- تماس کارشناسان با شما جهت ادامه فرآیند

هزینه علی‌الحساب بازرسی پس از کارشناسی اولیه مشخص و از طریق صدور فاکتور در سامانه بیت اعلام خواهد شد. هزینه نهایی نیز پس انجام بازرسی و قبل از صدور گزارش رسمی از همین طریق اعلام می گردد.

تعرفه خدمات
  • بازرسی غیرمخرب لوله هر لوله - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس