بازرسی غیرمخرب مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing)

بازرسی غیرمخرب مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد حسین سورگی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: حسین صحاف نائینی
شماره(های) تماس: 73932709 همراه: 09352148766
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ارائه بازرسی غیرمخرب مایع نافذ مطابق استاندارد و ارائه گزارش رسمی مطابق استاندارد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس