بخش مطالعات حیوانات آزمایشگاهی

بخش مطالعات حیوانات آزمایشگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر کیواندخت سمیعی- دکتر داریوش مینایی- دکتر مسعود حسینی- دكتر بهروز ابطحی- دكتر محمدرضا بیگدلی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: خانم دکتر سلیمانی
شماره(های) تماس: 09369337601
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
خدمات قابل ارائه در این بخش شامل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، تزریق، خون گیری و ایجاد مدل توموری می باشد که در فضایی با مساحت 60 متر مربع مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش و دارای 96 قفسه نگهداری موش، 48 قفسه نگهداری رت، 4 قفسه نگهداری خرگوش، سیلوی حمل غذا، ترولی، میز کار و ست جراحی قرار گرفته است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس