Ellipsometry

Ellipsometry

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: پلاسما

مدیر آزمایشگاه: دکتر بابک شکری

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: SENTECH
نام مسئول: بابک شکری
شماره(های) تماس: 29904031 - 29904032
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
درصورت درخواست اندازه گیری N,K با اپراتور هماهنگ شود.
درخواست خود را به رایانامه زیر ارسال کنید:
plasmalab@sbu.ac.ir
تعرفه خدمات
  • اندازه گیری Psi , Delta در بازه مریی - 3500000 ریال
  • اندازه گیری تخلخل با الیپسومتری( بدون پارمترهای اپتیکی) - 4000000 ریال
  • اندازه گیری Psi , Delta در بازه مریی وUV - 4500000 ریال
  • اندازه گیری Psi , Delta در بازه مریی-UV , IR - 5000000 ریال
  • اندازه گیری Psi , Delta در بازه مریی- IR - 4000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس