اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز

اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی فتسمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: کمپانی BRUKER آلمان
نام مسئول: طیبه بخشی فتسمی
شماره(های) تماس: 02129902546
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
حوزه¬های کاربرد دستگاه : • مشخصه¬یابی و تشخیص مواد آلی مانند پلیمرها، لوبریکانت‌ها، عوامل تمیز کننده و چسبنده • اندازه گیری کمٌی مواد آلی و شناسایی ساختار گونه¬های آلی –فلزی و تعیین گروههای عاملی و تشخیص گونه¬های حاوی بور، هالوژنها، فسفر و گوگرد • اندازه¬گیری نسبت D/H در آب سنگین • شناسایی ساختار مولکولهای زیستی مثل پروتئین¬ها، لیپیدها، پپتیدها و نوکلئیک اسیدها، تعیین ساختار و خواص سطحی مواد، مانیتورینگ واکنش، میزان تخریب (Degradation) و ... در پلیمرها
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس