اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش

اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی فتسمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: کمپانی GBC استرالیا
نام مسئول: طیبه بخشی فتسمی
شماره(های) تماس: 02129902546
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
حوزه¬های کاربرد دستگاه : • اندازه¬گیری کمی و کیفی طیف وسیعی از مواد آلی و آلی فلزی • آنالیز رنگ • اندازه¬گیری ترکیبات معدنی به روش رنگ سنجی • اندازه¬گیری سرعت و اطلاعات ترمودینامیکی و سینیتیکی یک واکنش شیمیایی. • اندازه¬گیری دقیق عناصر و بنیانهای معدنی نظیر سولفات، فسفات، نیترات و همچنین مواد آلی که در ناحیه UV و ناحیه VIS جذب دارند در حد ppm و ppb • آزمو نهای کلینیکی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس