طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial)

طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial)

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی فتسمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: کمپانی SPECTRO آلمان
نام مسئول: طیبه بخشی فتسمی
شماره(های) تماس: 02129902546
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
حوزه¬های کاربرد دستگاه : • اندازه¬گیری عناصر در غلظت¬های پایین در انواع نمونه¬های مختلف نظیر آلیاژها، سنگ معادن ,آب و پساب و مواد معدنی • قابلیت اندازه¬گیری دقیق برای حدود 70 عنصر برحسب ppm (میلی¬گرم بر لیتر) • حساسیت مناسب در اندازه-گیری فلزات، غیرفلزات، لانتانیدها و اکتنیدها
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس