طیف سنج جذب اتمی با شعله

طیف سنج جذب اتمی با شعله

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

مدیر آزمایشگاه: طیبه بخشی فتسمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: کمپانی GBC استرالیا
نام مسئول: طیبه بخشی فتسمی
شماره(های) تماس: 02129902546
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
حوزه¬های کاربرد دستگاه : • متداول¬ترین روش اندازه¬گیری مقادیر کم فلزات (در حد ppm) در نمونه¬های مایع و جامد (پس از انحلال) • اندازه¬گیری ناخالصیهای فلزی در پساب¬های صنعتی • تعیین افزودنیها و ناخالصیها در آلیاژهای فلزی • مجهز به سیستم cold vapor و hydride generation جهت اندازه¬گیری عناصر As, Se, Bi, Te, Tl, Pb, Hg در نمونه¬های محیطی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس