فیکسچرهای خمشی ۳ و ۴ نقطه - ظرفیت ۲ تن

فیکسچرهای خمشی ۳ و ۴ نقطه - ظرفیت ۲ تن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

آزمایشگاه: آزمایشگاه سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید امیر مهدی قنادپور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کامل حسین نژاد
شماره(های) تماس: 22431964 داخلی 110 و 09105813659
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
با قابلیت تنظیم دقیق فاصله بین تکیه‌گاه‌ها و امکان تعویض تکیه‌گاه‌ها با شعاع‌های مختلف ۵ و ۱۰ میلیمتر جهت آزمون خمش پلاستیک‌ها، کامپوزیت‌ها، فلزها و چوبها
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس