امکانات سنتز نانوذره ی نقره

امکانات سنتز نانوذره ی نقره

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی حوزه نانو و علم سطح حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: فاطمه میرزاجانی
شماره(های) تماس: 021-29905006
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هزینه ی این موردساعتی 2,000,000 ریال می‌باشد.
کلیه‌ی امکانات و وسایل جهت سنتز دراختیار فرد قرار می‌گیرد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس