شیکر انکوباتور

شیکر انکوباتور

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: فن آزما گستر
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شیکر انکوباتور :یکی از انواع تجهیزات آزمایشگاهی شیکر انکوباتور است که به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای رشد سلول طراحی و ساخته می شود. در فرآیند رشد سلول نوعی تحریک یا لرزش جهت اکسیژن گیری و توزیع یکنواخت مواد مغذی در محیط کشت لازم است.برای رشد تقریبا هر نوع سلول مانند کشت باکتری، کشت بافت و مخمر کاربرد دارد. این دستگاه جهت حل کردن و مخلوط کردن یا اکسیژن رسانی بعضی مواد مانند تکثیر باکتری ها و ویروس ها در مدت زمان کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. هر 24 ساعت 300000 ریال
تعرفه خدمات
  • شیکر انکوباتور - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس