اندازه گیری مقاومت به لهیدگی حلقوی (Crush Strength Tester )

اندازه گیری مقاومت به لهیدگی حلقوی (Crush Strength Tester )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: شرکت کالا صنعت آزما
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مقاومت لهیدگی حلقوی: بر اساس استاندارد TAPPI T 822 انجام میگردد.حداکثر نیروی فشاری بر واحد طول که آزمونه باریک استوانه ای شکل (حلقه) می تواند بدون شکست بر لبه خود تحمل کند. این آزمون تحت شرایط تعیین شده در این استاندارد انجام می شود.اصول انجام آزمون:یک آزمونه نواری کاغذی یا مقوایی که به شکل حلقه در آمده ، در معرض نیروی فشاری لبه ای فزاینده تا آستانه شکست قرار می گیرد. مقاومت لهیدگی حلقوی از حداکثر نیروی فشاری و طول آزمونه محاسبه می شود. هر 5 نمونه 150000 ریال
تعرفه خدمات
  • اندازه گیری مقاومت به لهیدگی حلقوی (Crush Strength Tester ) - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس