تست زبری سطح (Surface Roughness Tester )

تست زبری سطح (Surface Roughness Tester )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: کالا صنعت آزما
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه اندازه گیری زبری سطح کاغذ: دستگاه تعیین میزان زبری کاغذ بر اساس استاندارد TAPPI T 538 om-16انجام میگیرد . هر 5 نمونه 250000 ریال
تعرفه خدمات
  • تست زبری سطح (Surface Roughness Tester ) - 250000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس