Folding Endurance Tester

Folding Endurance Tester

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Tinius-Olsen
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه اندازه گیری مقاومت به تاخوردگی کاغذ :بر اساس استاندارد TAPPI T 511 om-02انجام میشود . تاخوردن یک نوار باریک کاغذ ، تحت روش مشخص استاندارد، با ایجاد حرکت رفت و برگشتی ، آنقدر در معرض تنش طولی قرار میگیرد تا پاره شود این دستگاه شبیه سازیست برای سنجش استقامت و دوام کاغذ و دفعاتی را که نمونه تحت تاثیر نیروی 800 گرم از هم گسیخته میشود را بر روی نمایشگر دیجیتالی خود گزارش میکند. هر 5 نمونه 200000 ریال
تعرفه خدمات
  • Folding Endurance Tester - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس