ماکروکجلدال(Microkjeldahl )

ماکروکجلدال(Microkjeldahl )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 600000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: صنایع بخشی
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ماکرو کجلدال روش کلدال (کجلدال) در شیمی تجزیه روشی برای اندازه‌گیری مقدار نیتروژن در مواد شیمیایی است و معمولاً برای تعیین مقادیر نسبتاً زیاد نیتروژن (۱۰۰-۲۰ میلی‌گرم) استفاده می‌شود. نمونه با مخلوط هضم (سولفات مس و اسیدسولفوریک) ترکیب‌شده، کاملاً گرم می‌شود و با محلول سدیم هیدروکسید قلیایی می‌شود. سپس آمونیاک طی فرآیند تقطیر جداشده و در محلول اسید بوریک محبوس شده و با اسیدکلریدریک یا اسیدسولفوریک استاندارد تیتر می‌شود. نام دیگر ماکروکجلدال دستگاه پروتئین گیر می‌باشدهر نمونه 600000 ریال
تعرفه خدمات
  • ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) - 600000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس