کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace )

کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: شرکت گدازه ساز
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کوره گدازه ساز : کوره رومیزی آزمایشگاهیدمای آنها 1100 درجه میباشدبیشتر برای خاکستر گیری استفاده میشوددارای دمای یکنواخت هستندتایمر دیجیتال دارند و دارای قابلیت تنظیم زمان هستند هر RUN دستگاه 400000 ریال
تعرفه خدمات
  • کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) - 400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس