flame photometer

flame photometer

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: England Jenway
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
فلیم فتومتر یک وسیله الکتریکی – آزمایشگاهی ست که برای اندازه گیری عناصری چون سدیم و پتاسیم استفاده میشود . این دستگاهها همانند اسپکتروفتومتر بر اساس سنجش انرژی نورانی و طیف نشر اتمی عمل میکند . فلیم فتومتر بر این واقعیت استوار است که اگر اتمی توسط شعله ای بر انگیخته شود و سطح انرژی در آن اتم در برگشت به حالت اولیه انرژی از خود نوری را ساطع می کند .
تعرفه خدمات
  • flame photometer - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس