Jar Test

Jar Test

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: ساخت ایران
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
جارتست: برای ارزیابی انعقادسازی محلول هایی که غلظت مواد جامد معلق آنها کمتر از mg/lite5000 باشد از جارتست استفاده میشود . یک دستگاه جارتست شامل چندین همزن کاملاً یکسان است که با یک موتور می چرخند . هر همزن در داخل یکی از بشرهای دارای حجم های مساوی از نمونه آب مورد نظر قرار میگیرد . امکان تغییر سرعت همزن ها جهت دستیابی به شرایط بهینه وجود دارد ولی همه همزن ها در هر لحظه سرعت یکسانی دارند .متغیرهای مهم در انعقادسازی مثل سرعت اختلاط، طول مدت همزدن ، نوع و مقدار ماده منعقد کننده ، … را میتوان با جارتست مورد ارزیابی قرار داد هر 2ساعت 200000 ریال
تعرفه خدمات
  • Jar Test - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس