آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری

آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آنالیز سطح و مواد

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید مجید محسنی ارمکی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: محمد مهدی جهانبخشیان
شماره(های) تماس: 29902815
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس