تست کشش، فشار و خمش صنعتی

تست کشش، فشار و خمش صنعتی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه مقاومت مصالح

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید واثقی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: AVERY
نام مسئول: مجید واثقی
شماره(های) تماس: 73932685
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. ظرفیت دستگاه 20 تن می باشد. تعرفه (به هزار تومان) ساخت نمونه: 50 آزمایش کشش: 100 آزمایش خمش: 80 آزمایش برای مقره (کشش، فشار و خمش): 150 آزمایش های پیچ و مهره کشش تا 1000 کیلونیوتن، Cantilever، کشش و پیچش: توافقی تا سقف 160 هزار تومان آزمایش اصطکاک: 120
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس