تست خستگی چرخشی چهار نقطه ای

تست خستگی چرخشی چهار نقطه ای

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه مقاومت مصالح

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید واثقی

تعرفه ثابت: 3500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: سنتام
نام مسئول: مجید واثقی
شماره(های) تماس: 73932685
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
مبلغ موردنظر تا 100.000 سیکل می باشد و به ازای هر 100.000 سیکل بیشتر، مبلغ 20.000 تومان اضافه می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس