آزمایش بارگذاری مونوتونیک (Monotonic Test)

آزمایش بارگذاری مونوتونیک (Monotonic Test)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه سازه و زلزله

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد صافی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سید سعید بهشتی
شماره(های) تماس: 02173932421-02177006661-2
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
آزمایش های بارگذاری مونوتونیک (Monotonic) با سیستم ثبت دیجیتال با جک تا ظرفیت 100 تن روی سازه های مختلف
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس